Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe;
 • Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub pojawi się komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej;
 • Szczegółowe informacje na temat zagrożeń znajdą Państwo na stronie https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci;
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj;
 • W przypadku problemów z bankowością elektroniczną lub jeżeli zaobserwujesz nietypowe/podejrzane działanie prosimy o kontakt z nr: +48 94 314 09 66 lub +48 504 460 555